Phòng đơn

Phòng 301

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 204

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 203

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 202

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 201

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ