Phòng đôi

Phòng 505

 • My Villa Hotel
 • Phòng đôi
 • 1 Phòng ngủ
 • 1 Giường ngủ

Phòng 405

 • My Villa Hotel
 • Phòng đôi
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 giường ngủ

Phòng 305

 • My Villa Hotel
 • Phòng đơn
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Giường ngủ

Phòng 205

 • My Villa Hotel
 • Phòng Đôi
 • 1 Phòng ngủ
 • 2 Giường ngủ